Kommunikasjon

Vi jobber med media, egne kanaler, kampanjer og annet kommunikasjonsarbeid.

Sentralstyret

Består av politisk ledelse og fem andre representanter, valgt av Landsmøtet.